Pokrajinski arhiv v Novi Gorici Pokrajinski arhiv v Novi Gorici

Kontaktne informacije

Pokrajinski arhiv
v Novi Gorici

Trg Edvarda Kardelja 3
5000 Nova Gorica

Davčna št.: SI63913445
Matična št.: 5052203000

tel.: +386 5 335 8760
mtel: +386 40 464 233

fax: +386 5 302 7738
e-pošta: pa-ng@pa-ng.si
e-pošta čitalniške službe: citalnica@pa-ng.si

Zakoniti zastopnik:
mag. Drago Trpin, direktor 

Uradne ure:
vsak delavnik: 8h - 14h

1945-1999; 2.5 tm (25š); arhivski popis

1873:  Ljudska šola Col; po 1918: Ljudska šola Col, Scuola popolare di Zolla; 1924: Scuola elementare di Zolla; 1945: Osnovna šola Col;  1933: Scuola elementare di Bosco; 1953: osnovna šola Gozd; 1957 podružnica; 1959: ukinitev 1945: Osnovna šola Sanabor, 1946: ukinitev

Šolska kronika šole Col 1946-1969/ šolska kronika šole Gozd 1953-1957/ kronika šolskega športnega društva Javornik 1974-1980/ Šolska matica šole  Podkraj 1945-1965/ šolska matica šole Gozd 1953-1955/tedniki šolskega dela, razrednice, dnevniki (izbor) šole Col, Gozd in Sanabor 1945-1969/ Zapisniki sej zbora delavcev 1966-1972,1972-1977 1982-1988/ Zapisniki pedagoških konferenc 1970-1978,1978-1985/ Zapisniki sej sveta staršev (posamezni zapisniki) 1984-1989/ Inšpekcijski zapisniki 1949-1956/ Statuti, pravilniki, samoupravni sporazumi (izbor) 1967-1984/ Programi dela, delovni načrti 1971-1985/ Poročila zaključna, organizacijska , statistična 1960, 1968, 1971, 1972, 1973, 1976, 1978, 1979, 1982, 1983, 1985/ šola v naravi, mala šola, šolske aktivnosti 1972-1984/  Okrožnice, obvestila 1955, 1968-1990/ Pohvale, nagrade (knjiga pohvaljenih učencev, bralna značka) 1972-1985/ Šolski prostori (najemnina, novogradnja, oprema prostorov) 1960, 1970, 1971-1984/ Spisi Osnovne šole Sanabor 1945-1946