Pokrajinski arhiv v Novi Gorici Pokrajinski arhiv v Novi Gorici

Kontaktne informacije

Pokrajinski arhiv
v Novi Gorici

Trg Edvarda Kardelja 3
5000 Nova Gorica

Davčna št.: SI63913445
Matična št.: 5052203000

tel.: +386 5 335 8760
mtel: +386 40 464 233

fax: +386 5 302 7738
e-pošta: pa-ng@pa-ng.si
e-pošta čitalniške službe: citalnica@pa-ng.si

Zakoniti zastopnik:
mag. Drago Trpin, direktor 

Uradne ure:
vsak delavnik: 8h - 14h

1948-1990; 2.8 tm (28š); arhivski popis

1845: Ljudska šola Dornberg; 1919: Ljudska šola Dornberg, Scuola popolare di Montespino; 1924: Scuola elementare di Montespino; 1945: Osnovna šola Dornberg (pod zavezniško vojaško upravo); 1947: Državna osnovna šola Dornberg; 1950: Nižja gimnazija Dornberg; 1958 osemletna osnovna šola Dornberk; 1978: Osnovna šola Alojza Cotiča-Borisa Dornberk; 1992: Osnovna šola Dornberk; 1826: Ljudska šola Prvačina; po 1918: Ljudska šola Prvačina, Scuola popolare di Prevacina; 1924: Scuola elementare di Prevacina; 1945: Osnovna šola Prvačina (pod zavezniško vojaško upravo); 1947: Državna osnovna šola Prvačina; 1962: podružnica; 1907: Ljudska šola Zalošče; po 1918: Ljudska šola Zalošče, Scuola popolare di Sallosce; 1924: Scuola elementare di Sallosce; 1945: Osnovna šola Zalošče (pod zavezniško vojaško upravo); 1947: Državna osnovna šola Zalošče; 1958: podružnica; 1978: ukinitev; vrtec Dornberk; vrtec Prvačina

kroniki osnovnih šol Dornberk 1948-1978 in Zalošče 1948-1957/ zapisniki učiteljskega zbora 1948-1957/ zapisniki sej šolskega odbora 1955-1963/ zapisniki pedagoških konferenc 1958-1989/ zapisniki sveta šole 1973-1974/ zapisniki sveta staršev 1982-1988/ zapisniki raznih organov in komisij 1977-1989/ letni delovni načrti 1976-1989/ knjige okrožnic 1967-1984/matični listi 1934-1973/ statistika 1968-1988/ vpisnice 1948-1957/ matična knjiga 1962-1973/ matični listi vzgojno varstvene organizacije Dornberk 1983-1988/ zaključni računi 1961-1969/ šolske matice Prvačina 1933-1954, Zalošče 1934, Dornberk 1934/ delovodniki 1968-1989/šolska glasila1975-1989/statut, pravilniki, samoupravni akti in sporazumi 1965-1990