Pokrajinski arhiv v Novi Gorici Pokrajinski arhiv v Novi Gorici

Kontaktne informacije

Pokrajinski arhiv
v Novi Gorici

Trg Edvarda Kardelja 3
5000 Nova Gorica

Davčna št.: SI63913445
Matična št.: 5052203000

tel.: +386 5 335 8760
mtel: +386 40 464 233

fax: +386 5 302 7738
e-pošta: pa-ng@pa-ng.si
e-pošta čitalniške službe: citalnica@pa-ng.si

Zakoniti zastopnik:
mag. Drago Trpin, direktor 

Uradne ure:
vsak delavnik: 8h - 14h

1929-1954; 0.3 tm (3š); arhivski popis

1902: Ljudska šola Idrsko, 1923: Scuola elementare Idersca, 1928: Scuola elementare di Idersca d'Isonzo (frazione), 1945: osnovna šola Idrsko, (pod zavezniško vojaško upravo) in privatna osnovna šola; 1947: Državna osnovna šola Idrsko;

dnevniki 1929-1943/ vpisnice šole pod zavezniško vojaško upravo 1946-1947/ razrednice in tedniki 1946-1948/ šolska matica in kazalo 1940-1955/ matični listi 1941-1954/ spisi 1946-1947/ dekreti 1947-1948/ delovodnik 1947-1955/vpisnica večernega tečaja obče kulture okrog 1937-1938

italijanščina, slovenščina