Pokrajinski arhiv v Novi Gorici Pokrajinski arhiv v Novi Gorici

Kontaktne informacije

Pokrajinski arhiv
v Novi Gorici

Trg Edvarda Kardelja 3
5000 Nova Gorica

Davčna št.: SI63913445
Matična št.: 5052203000

tel.: +386 5 335 8760
mtel: +386 40 464 233

fax: +386 5 302 7738
e-pošta: pa-ng@pa-ng.si
e-pošta čitalniške službe: citalnica@pa-ng.si

Zakoniti zastopnik:
mag. Drago Trpin, direktor 

Uradne ure:
vsak delavnik: 8h - 14h

1926-2007; 4.3 tm (43š 1m); arhivski popis

1785: trivialka v Kobaridu; Ljudska šola Kobarid; 1916-1917: Educatorio di Caporetto; 1918: Ljudska šola Kobarid, Scuola popolare di Caporetto; 1924: Scuola elementare di Caporetto; 1945: Slovenska osnovna šola Kobarid (pod zavezniško vojaško upravo); 1947: Državna osnovna šola Kobarid; sedemletna osnovna šola Kobarid; 1952-1958: Osnovna šola Kobarid in Nižja gimnazija Kobarid; 1958: osemletna osnovna šola Kobarid; 1968: Osnovna šola Simon Gregorčič Kobarid; 1875: Ljudska šola Livek; pod italijansko oblastjo: Scuola elementare di Luico; 1945: privatna in osnovna šola pod zavezniško vojaško upravo; 1947: Državna osnovna šola Livek; 1962: podružnica

kronike Osnovne šole Kobarid 1948-2002, nižje gimnazije Kobarid 1950-1952/ dnevniki 1926-1930, 1941-1943/ katalogi in razrednice 1945-1947/ vpisnice 1946-1947/ zapisniki sej upravnih organov šole 1955-1994/ zapisniki sej pedagoških organov 1948-1980/ letni delovni načrti 1961-1992/ letni delovni načrti vzgojnovarstvene enote 1979-1994/ statistični listi in poročila 1948-1995/ okrožnice 1949-1994/ matični listi po vstopu v šolo1940-1949/ matični listi po zaključku šolanja (tudi podružnice) 1947-1996/matične knjige 1962-1979/  finančni plani 1953-1975/ zaključni računi 1966, 1969-1970/ šolska glasila 1961-1995/ pohvale, priznanja 1965-1973; Kmetijsko-gospodarska šola Kobarid vpisnica 1953-1954; Osnovna šola Livek urnik 193-1940/ vpisnica   šolska kronika1992-2007

slovenščina, italijanščina