Pokrajinski arhiv v Novi Gorici Pokrajinski arhiv v Novi Gorici

Kontaktne informacije

Pokrajinski arhiv
v Novi Gorici

Trg Edvarda Kardelja 3
5000 Nova Gorica

Davčna št.: SI63913445
Matična št.: 5052203000

tel.: +386 5 335 8760
mtel: +386 40 464 233

fax: +386 5 302 7738
e-pošta: pa-ng@pa-ng.si
e-pošta čitalniške službe: citalnica@pa-ng.si

Zakoniti zastopnik:
mag. Drago Trpin, direktor 

Uradne ure:
vsak delavnik: 8h - 14h

1938-1972; 0.2 tm (2š); arhivski popis

1894: Ljudska šola Log pod Mangrtom; po 1918: Ljudska šola Log pod Mangrtom, Scuola popolare di Brettto; 1924: Scuola elementare di Bretto ; 1945: Ljudska šola Log (pod zavezniško vojaško upravo); 1945: privatna osnovna šola Log; 1947: Državna osnovna šola Log; 1963: podružnica; 1972: ukinitev

Šolska kronika 1945-1972/ dnevnik 1938-1939/ kataloga šole pod zavezniško vojaško upravo 1945-1946/ vpisnice šole pod zavezniško vojaško upravo1946-1947/ razrednice 1947-1956/ imeniki 1956-1966/ delovodnik 1947-1963/ šolska matica 1947-1963 matični listi otrok 1940-1962