Pokrajinski arhiv v Novi Gorici Pokrajinski arhiv v Novi Gorici

Kontaktne informacije

Pokrajinski arhiv
v Novi Gorici

Trg Edvarda Kardelja 3
5000 Nova Gorica

Davčna št.: SI63913445
Matična št.: 5052203000

tel.: +386 5 335 8760
mtel: +386 40 464 233

fax: +386 5 302 7738
e-pošta: pa-ng@pa-ng.si
e-pošta čitalniške službe: citalnica@pa-ng.si

Zakoniti zastopnik:
mag. Drago Trpin, direktor 

Uradne ure:
vsak delavnik: 8h - 14h

1945-1984; 0.5 tm (5š); prevzemni seznam

1880: Ljudska šola Lokve; po 1918: Ljudska šola Lokve, Scuola popolare di Loqua; 1924: Scuola elementare di Loqua; 1945: Državna osnovna šola Lokve; 1963: podružnica osnovne šole Čepovan; po 1980: ukinitev

Šolska kronika 1950-1980/ šolska matica 1945-1963/ matična knjiga 1964-1968/ matični listi 1945-1963/ delovodniki 1946-1962/ tedniki šolskega dela 1946-1977/ dnevniki 1980-1984/ zapisniki sej šolskega odbora 1955-1967/ odbrani spisi 1946-1962/