Pokrajinski arhiv v Novi Gorici Pokrajinski arhiv v Novi Gorici

Kontaktne informacije

Pokrajinski arhiv
v Novi Gorici

Trg Edvarda Kardelja 3
5000 Nova Gorica

Davčna št.: SI63913445
Matična št.: 5052203000

tel.: +386 5 335 8760
mtel: +386 40 464 233

fax: +386 5 302 7738
e-pošta: pa-ng@pa-ng.si
e-pošta čitalniške službe: citalnica@pa-ng.si

Zakoniti zastopnik:
mag. Drago Trpin, direktor 

Uradne ure:
vsak delavnik: 8h - 14h

1944-2012; 12.1 tm (121 škatel, 2 mapi); prevzemni seznam

1952: Osnovna šola Nova Gorica; 1963: Osnovna šola Milojke Štrukelj Nova Gorica; podružnice: 1961-1991 Ajševica, 1961-1962 Kromberk; 1961-1963 Pristava

šolske kronike 1951-1984/ matični listi 1944-1985/ matične knjige 1944-1981/ vpisnice 1958-1970/ seznami otrok 1971-1985/zapisniki delovne skupnosti, delavskega sveta, delegacije delavcev 1973-1982/ zapisniki učiteljskega zbora, komisije za delovna razmerja, pedagoškega sveta, sveta šole, komisijskih pregledov, sej delovne skupnosti 1951-1987/ delovni načrti šole 1970-1985/ pravilniki 1962-1984/ šolsko glasilo 1960-1978/ statistični listi 1962-1971 /zaključni računi 1961-1970/ dnevniki 1951-1970/ dokumentacija o izpitih osnovne šole za odrasle 1959-1970/ priznanja, pohvale 1951-1978/ obvestila, objave za učence 1980-1986/ spisi 1971-1985/ raziskovalne naloge 1986-2004