Pokrajinski arhiv v Novi Gorici Pokrajinski arhiv v Novi Gorici

Kontaktne informacije

Pokrajinski arhiv
v Novi Gorici

Trg Edvarda Kardelja 3
5000 Nova Gorica

Davčna št.: SI63913445
Matična št.: 5052203000

tel.: +386 5 335 8760
mtel: +386 40 464 233

fax: +386 5 302 7738
e-pošta: pa-ng@pa-ng.si
e-pošta čitalniške službe: citalnica@pa-ng.si

Zakoniti zastopnik:
mag. Drago Trpin, direktor 

Uradne ure:
vsak delavnik: 8h - 14h

1894-1915; 0.1 tm (1š); arhivski popis

1883: društvo Sloga, ki skrbi za slovenske šole v Gorici; 1884: Zasebna dekliška šola društva Sloga v Gorici; 1898: društvo Sloga se preimenuje v društvo Šolski dom

delovodnik šestrazredne dekliške ljudske šole društva Šolski dom v Gorici 1900-1903, 1906-1907, 1909-1916/ izpis učenk 4. letnikov 1914-1915/ razrednica zasebne petrazredne ljudske šole društva Sloga 1895-1895/ razrednica petrazredne ljudske šole v Gorici 1896-1897/ razrednica šestrazredne dekliške ljudske šole v Gorici 1906-1907/ razrednica in tednik šestrazredne dekliške ljudske šole društva Šolski dom v Gorici 1910-1911/ razrednice in tedniki šestrazredne dekliške ljudske šole društva Šolski dom v Gorici 1913-1915/ urnik 1907-1908, 1910-1911/ seznam plačnikov šolnine 1914-1915/ osnutek učnega načrta