Pokrajinski arhiv v Novi Gorici Pokrajinski arhiv v Novi Gorici

Kontaktne informacije

Pokrajinski arhiv
v Novi Gorici

Trg Edvarda Kardelja 3
5000 Nova Gorica

Davčna št.: SI63913445
Matična št.: 5052203000

tel.: +386 5 335 8760
mtel: +386 40 464 233

fax: +386 5 302 7738
e-pošta: pa-ng@pa-ng.si
e-pošta čitalniške službe: citalnica@pa-ng.si

Zakoniti zastopnik:
mag. Drago Trpin, direktor 

Uradne ure:
vsak delavnik: 8h - 14h

1948-1998; 1.9 tm (19š 1m); arhivski popis

1948: Industrijska šola za pohištveno stroko Nova Gorica; 1961: Izobraževalno središče pohištvene industrije Nova Gorica; 1974: Lesarski šolski center Jože Srebrnič Nova Gorica; Lesarski šolski center Nova Gorica; 1981: Srednja lesarska šola Jože Srebrnič Nova Gorica; 1993: Srednja lesarska šola Nova Gorica;

Statistični listi in poročila, organizacijska poročila, zaključna poročila(1951-1973), zaključni računi (1961-1976), zapisniki sej strokovnih in upravnih organov (1954-1971), dnevniki dela (1948-1958), gradbene zadeve (1956-1980), akti, pravilniki, statuti (1964-1981), izbrano gradivo mladinske organizacije, sindikata, šolskih društev (1950-1976), diplome, priznanja (1961-1992)