Pokrajinski arhiv v Novi Gorici Pokrajinski arhiv v Novi Gorici

Kontaktne informacije

Pokrajinski arhiv
v Novi Gorici

Trg Edvarda Kardelja 3
5000 Nova Gorica

Davčna št.: SI63913445
Matična št.: 5052203000

tel.: +386 5 335 8760
mtel: +386 40 464 233

fax: +386 5 302 7738
e-pošta: pa-ng@pa-ng.si
e-pošta čitalniške službe: citalnica@pa-ng.si

Zakoniti zastopnik:
mag. Drago Trpin, direktor 

Uradne ure:
vsak delavnik: 8h - 14h

1945-1976; 7.6 tm (76 škatel 1 mapa); arhivski popis

1945: Državno učiteljišče Tolmin; 1968: ukinitev

dnevniki 1948-1968/ vpisnice 1946-1968/ zapisniki o maturi in učiteljskem diplomskem izpitu 1953-1962/ zapisniki sej profesorskega zbora 1951-165/ zapisniki sej šolskega odbora 1962-1962/ knjige okrožnic in obvestil 1946-1965/ delovodniki 1945-1964/ diplomske naloge 1961-1968/ šolsko glasilo 1954-1963/ statistika 1947-1968/ organizacijska poročila 1947-1957/ popisni list o stanju šole 1961/ zbirka spričeval 1945-1958/ fotografije