Pokrajinski arhiv v Novi Gorici Pokrajinski arhiv v Novi Gorici

Kontaktne informacije

Pokrajinski arhiv
v Novi Gorici

Trg Edvarda Kardelja 3
5000 Nova Gorica

Davčna št.: SI63913445
Matična št.: 5052203000

tel.: +386 5 335 8760
mtel: +386 40 464 233

fax: +386 5 302 7738
e-pošta: pa-ng@pa-ng.si
e-pošta čitalniške službe: citalnica@pa-ng.si

Zakoniti zastopnik:
mag. Drago Trpin, direktor 

Uradne ure:
vsak delavnik: 8h - 14h

1948-2009; 5.4 tm (54š); arhivski popis

1948: Šola za učence v elektrogospodarstvu Doblar; 1950: Elektrogospodarska šola Cerkno; 1954: Vajenska šola elektrostroke Cerkno; ?: Dom učencev EGŠ Cerkno; 1960; Elektrogospodarska šola Branko Brelih Cerkno; 1948: Strokovna šola za vajence v gospodarstvu Solkan; 1950: Triletna šola za učence v gospodarstvu raznih strok Nova Gorica; 1953: Vajenska šola za razne stroke Nova Gorica; 1959: Vajenska šola kovinarske stroke Nova Gorica; 1963:  Elektrogospodarski šolski center Branko Brelih Nova Gorica; 1980: Tehniški srednješolski center Branko Brelih Nova Gorica; 1993: Tehniški šolski center Nova Gorica

Ustanavljanje in registracija šole 1950-1965/ zaključni izpiti, finančne in kadrovske zadeve, učni načrti EGŠ Cerkno 1948-1961/zapisniki sestankov delovnega kolektiva 1962-1971/ zapisniki sej učiteljskega zbora 1967-1973/ zapisniki sestankovsamoupravnih organov šole 1973-1975/ organizacijska poročila 1970-1972predmetniki, učni načrti 1961-1972/selitev šole v Novo Gorico 1960-1963/ pravilniki, sporazumi 1970-1983/ delovodniki 1964-1977/ dnevniki, razrednice1948-1962/ zaključni izpiti 1950-1954/ šolska glasila 1982-2001/ publikacije šole 2001-2009/ ostale objave šole