Pokrajinski arhiv v Novi Gorici Pokrajinski arhiv v Novi Gorici

Kontaktne informacije

Pokrajinski arhiv
v Novi Gorici

Trg Edvarda Kardelja 3
5000 Nova Gorica

Davčna št.: SI63913445
Matična št.: 5052203000

tel.: +386 5 335 8760
mtel: +386 40 464 233

fax: +386 5 302 7738
e-pošta: pa-ng@pa-ng.si
e-pošta čitalniške službe: citalnica@pa-ng.si

Zakoniti zastopnik:
mag. Drago Trpin, direktor 

Uradne ure:
vsak delavnik: 8h - 14h

1949-1960; 1.1 tm (11š); arhivski popis

1949: Vajenska šola za razne stroke Ajdovščina; 1960: ukinitev

izvestja 1952-1960/ statistična poročila 1952-1960/ odločbe o namestitvah 1953-1960/ organizacijska poročila 1954-1960/ poročila ob zaključku šolskega leta 1954-1960/ poročila o problematiki na šoli, zapisniki konferenc 1954-1958/ zapisniki inšpekcij 1952-1960, šolskega odbora 1957-1959, predavateljskega zbora 1953-1959/ delovodniki 1951-1960/ finančne zadeve 1952-1959/ zapisniki o izpitih 1951-1959/ glavne vpisnice 1951-1960/ redovalnice 1949-1952/ vpisnice in zapisniki o končnih izpitih ter naloge 1954-1960/ seznam učencev 1952-1956/ navodila za delo šole 1954-1958/ poročila odelu šole 1952-1955/ prostorska problematika 1954