Pokrajinski arhiv v Novi Gorici Pokrajinski arhiv v Novi Gorici

Kontaktne informacije

Pokrajinski arhiv
v Novi Gorici

Trg Edvarda Kardelja 3
5000 Nova Gorica

Davčna št.: SI63913445
Matična št.: 5052203000

tel.: +386 5 335 8760
mtel: +386 40 464 233

fax: +386 5 302 7738
e-pošta: pa-ng@pa-ng.si
e-pošta čitalniške službe: citalnica@pa-ng.si

Zakoniti zastopnik:
mag. Drago Trpin, direktor 

Uradne ure:
vsak delavnik: 8h - 14h

1945-1946; 0.1 tm (1š); arhivski popis

1945: Državno slovensko učiteljišče v Tolminu, I. učiteljski tečaj; 1946: Nadaljevalni tečaj B pomožnega učiteljstva Julijske krajine v Ljubljani

dnevniki in redovalnice I. tečaja 1946-1946/ dnevnik in redovalnica nadaljevalnega tečaja B v Ljubljani 1946/ prijave slušateljev 1946/ seznami in karakteristike 1946/ učni načrti 1946/ zapisniki sej 1946/ izpitna vprašanja tečaja B 1946/ dnevnik in redovalnica tečaja v Tolminu 1946/ zapisniki predavateljskega zbora, seznam predavateljev, nadomeščanje odsotnosti 1946/ urniki 1946