Pokrajinski arhiv v Novi Gorici Pokrajinski arhiv v Novi Gorici

Kontaktne informacije

Pokrajinski arhiv
v Novi Gorici

Trg Edvarda Kardelja 3
5000 Nova Gorica

Davčna št.: SI63913445
Matična št.: 5052203000

tel.: +386 5 335 8760
mtel: +386 40 464 233

fax: +386 5 302 7738
e-pošta: pa-ng@pa-ng.si
e-pošta čitalniške službe: citalnica@pa-ng.si

Zakoniti zastopnik:
mag. Drago Trpin, direktor 

Uradne ure:
vsak delavnik: 8h - 14h

1883-1996; 2.4 tm (24š); arhivski popis

Bolniške blagajne goriške pokrajine: poslovalnice v Ajdovščini, Tolminu, Idriji; 1947: filiala Državnega zavoda socialnega zavarovanja v Ajdovščini, ekspoziture  Nova Gorica, Tolmin, Idrija; 1952: Okrajni zavod za socialno zavarovanje Tolmin, podružnica Idrija, Okrajni zavod za socialno zavarovanje Nova Gorica, podružnica Ajdovščina; 1954 Okrajni zavod za socialno zavarovanje Gorica, podružnica Tolmin, Ajdovščina; 1971: Skupnost pokojninskega in invalidskega zavarovanja SRS Ljubljana, Območna enota Nova Gorica; 1992: Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, območna enota Nova Gorica

delovne knjižice in drugi osebni dokumenti iz raznih držav 1883-1996