Pokrajinski arhiv v Novi Gorici Pokrajinski arhiv v Novi Gorici

Kontaktne informacije

Pokrajinski arhiv
v Novi Gorici

Trg Edvarda Kardelja 3
5000 Nova Gorica

Davčna št.: SI63913445
Matična št.: 5052203000

tel.: +386 5 335 8760
mtel: +386 40 464 233

fax: +386 5 302 7738
e-pošta: pa-ng@pa-ng.si
e-pošta čitalniške službe: citalnica@pa-ng.si

Zakoniti zastopnik:
mag. Drago Trpin, direktor 

Uradne ure:
vsak delavnik: 8h - 14h

1948-2014; 4.6 tm (44 škatel, 4 kartoteke); arhivski popis

pred 1982:  socialna služba v sklopu občinskih služb (odsek za socialno skrbstvo) in samoupravnih interesnih skupnosti (Občinska skupnost socialnega varstva, Občinska skupnost socialnega skrbstva); 1982: Center za socialno in svetovalno delo Ajdovščina; 1992: Center za socialno delo Ajdovščina

dokumentacija o poslovanju z drugimi organizacijami socialnega skrbstva 1971-1982/ zapisniki o prenosu zadev socialnega skrbstva in drugi zapisniki 1975-1978/ letna statistična poročila 1976-1980/ plani socialnega skrbstva v občini Ajdovščina 1975-1981/  gradivo o financiranje socialnega skrbstva 1974-1979/ nezakonski otroci 1948-1952/ posvojitve 1949-1980/ zapisniki komisije za pomoč odpuščenih obsojencev 1958-1965/ rejništvo 1962-1976/ socialno varstvo 1962-1980/ skrbništvo 1962-1981/ patronažna služba 1965-1971/ kartotečna kazala 1962-1981/  15 let Centra za socialno delo Ajdovščina, publikacija 1997